Sidhuvudbild

Lasse-Maja Förskola

Ett personalkooperativ i Barkarby centrum.
Förskolan har 4 avdelningar.
Nyckelpigan: 1-3 år, tel: 076-3183986
Myran: 1-3 år , tel: 076-1867475
Humlan 3-4 år, tel: 076-3294090
Blomman 4-5 år, tel: 073-5256522
Rektor Camilla Vainikka, tel: 070-0910533

"Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."
(Lpfö 18, sid 10)

Vagg.JPG

Lekstuga-2.JPG

"Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling."
(Lpfö 18, sid 10)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"
(Lpfö 18, sid 13)

Lasse-Maja förskola är belägen mitt i Barkarby Centrum. Närheten till naturen och skogen, som ligger alldeles bakom knutarna, inbjuder till äventyr och upplevelser under årets alla dagar. Vi är ute och leker varje dag på gården och vissa dagar i veckan går vi till skogen och lekparker.
Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin.
Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Det är ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet, i mötet med andra; en filosofi med humanistisk grund. Se http://www.reggioemilia.se om du vill veta mer.

Förskolan har ingen egen kö utan vill ni att ert barn ska börja hos oss kontaktar ni Kundtjänst på Järfälla kommun.
Telefonnummer 08-58028500 eller följ adress

Lasse-Maja förskolas verksamhet styrs av följande dokument:

Skollagen
FN:s barnkonvention
Läroplanen för förskolan, Lpfö 18
Järfälla Kommuns inriktningsmål
Lasse-Maja Förskolas Verksamhetsplan


För närvarande är öppettiderna på förskolan 06.30-17.30

*Vår mat kommer från cateringfirman Sandborgen. På deras hemsida kan du gå in och fylla i din mejladress så får du en matsedel till din mejlbox varje vecka.Om ni undrar något eller vill komma och
hälsa på oss är ni hjärtligt välkomna!!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in