Sidhuvudbild

Lasse-Maja Förskola

Ett personalkooperativ i Barkarby centrum.
Förskolan har 4 avdelningar.
Nyckelpigan: tel: 076-3183986
Myran: tel: 076-1867475
Humlan tel: 076-3294090
Blomman tel: 073-5256522
Rektor Camilla Vainikka, tel: 070-0910533

Vi finns på Instagram lassemajaforskola. Där kommer vi lägga ut vardagsbilder.

"Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."
(Lpfö 18, sid 10)

Humlanspringer.jpg

Pyntagranen.jpg

"Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling."
(Lpfö 18, sid 10)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"
(Lpfö 18, sid 13)

Lasse-Maja förskola är belägen mitt i Barkarby Centrum. Närheten till naturen och skogen, som ligger alldeles bakom knutarna, inbjuder till äventyr och upplevelser under årets alla dagar. Vi är ute och leker varje dag på gården och vissa dagar i veckan går vi till skogen och lekparker.
Vi använder oss av olika förskolepedagogiker i strävan efter att bemöta och uppmuntra barnen att utvecklas efter eget intresse. T.ex. den svenska förskolepedagogiken eller Reggio Emilia filosofin som inte är en pedagogik utan ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande och inställning till livet i mötet med andra människor.

Förskolan har ingen egen kö utan vill ni att ert barn ska börja hos oss kontaktar ni Kundtjänst på Järfälla kommun.
Telefonnummer 08-58028500 eller följ adress

Lasse-Maja förskolas verksamhet styrs av följande dokument:

Skollagen
FN:s barnkonvention
Läroplanen för förskolan, Lpfö 18
Järfälla Kommuns inriktningsmål
Lasse-Maja Förskolas Verksamhetsplan


För närvarande är öppettiderna på förskolan 06.30-17.30

Vår mat kommer från cateringfirman Sandborgen. På deras hemsida kan du gå in och fylla i din mejladress så får du en matsedel till din mejlbox varje vecka.

Om ni undrar något eller vill komma och
hälsa på oss är ni hjärtligt välkomna!!

Öppet Hus
Torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 9.15-10.15
och
Tisdagen den 24 april 2024 kl. 9.15-10.15

Maila oss och anmäla dig

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in