Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal sker under våren. Om behov finns och föräldrar eller pedagoger önskar ytterligare samtal så ordnar vi det.

Föräldramöten har vi minst en gång per år.

Information-Unikum Vårt dokumentationsverktyg
En gång i veckan, på fredagar, skriver varje avdelning om vad som hänt under veckan plus om det är något speciellt inför veckan som kommer. Det brukar även läggas ut en del bilder som är enormt uppskattat av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna kan ta del av detta på datorn eller i appen UNIKUM familj. Här har även varje barn ett låst konto där pedagogerna lägger in pedagogiska dokumentationer som vårdnadshavarna kan läsa.

Dokument

Kalendarium Våren 2023

Kalendarium Våren 2023 PDF

Kalendarium Hösten 2023

Kalendarium Hösten 2023 PDF

Verksamhetsplan 2022/2023

Likabehandlingsplan 2022/2023

Miljöhandlingsplan 2022/2023

Språkplan 2022/2023

Försäkringsbrev 2023
Kan även gå in via denna länk: https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/gemensamt/forsakringar.4.640dac6b1300db73e7c800013630.html

Blankett vid föräldraledighet

Schemablankett