Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal sker under våren. Om behov finns och föräldrar eller pedagoger önskar ytterligare samtal så ordnar vi det.

Föräldramöten har vi minst en gång per år.

Information-Unikum Vårt dokumentationsverktyg
En gång i veckan, på fredagar, skriver varje avdelning om vad som hänt under veckan plus om det är något speciellt inför veckan som kommer. Det brukar även läggas ut en del bilder som är enormt uppskattat av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna kan ta del av detta på datorn eller i appen UNIKUM familj. Här har även varje barn ett låst konto där pedagogerna lägger in pedagogiska dokumentationer som vårdnadshavarna kan läsa.

Dokument

Kalendarium Våren 2022

Kalendarium Hösten 2022

Kalendarium Hösten 2022 PDF

Verksamhetsplan 2021/2022

Likabehandlingsplan 2021/2022

Miljöhandlingsplan 2021/2022

Språkplan 2021/2022

Försäkringsbrev 2021
Försäkringsbrev 2022
Kan även gå in via denna länk: https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/gemensamt/forsakringar.4.640dac6b1300db73e7c800013630.html

Blankett vid föräldraledighet

Schemablankett