Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal sker under våren. Om behov finns och föräldrar eller pedagoger önskar ytterligare samtal så ordnar vi det.

Föräldramöten har vi minst en gång per år.

Information-Unikum Vårt dokumentationsverktyg
Varje dag skriver vi en kortfattad sammanfattning av dagen. På fredagar skriver vi om vad som händer veckan därpå. Det kan ni läsa på datorn eller i appen UNIKUM. Här har även ditt barn ett låst konto där vi lägger in pedagogiska dokumentationer.

Kalendarium Hösten 2021

Verksamhetsplan 2021/2022

Likabehandlingsplan 2022/2022

Miljöhandlingsplan 2021/2022

Språkplan 2021/2022

Försäkringsbrev 2021
Kan även gå in via denna länk: https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/gemensamt/forsakringar.4.640dac6b1300db73e7c800013630.html

Blankett vid föräldraledighet

Schemablankett