Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal
Sker under våren. Om behov finns och föräldrar eller pedagoger önskar ytterligare samtal så ordnar vi det.

Föräldramöten
Har vi minst en gång per år.

Information-Unikum
Vårt dokumentationsverktyg
En gång i veckan, på fredagar, skriver varje avdelning om vad som hänt under veckan plus om det är något speciellt inför veckan som kommer. Det brukar även läggas ut en del bilder som är enormt uppskattat av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna kan ta del av detta på datorn eller i appen UNIKUM familj. Här har även varje barn ett låst konto där pedagogerna lägger in pedagogiska dokumentationer som vårdnadshavarna kan läsa.

Sommarstängt
Förskolan har under de tre sista veckorna i juli varje sommar stängt. Både för att pedagogerna ska få ledigt men även för alla barn på förskolan också ska få ha lite ledigt och ladda batterierna. Återhämning är viktigt och ALLA människor, barn som vuxna, har rätt till det. Om man behöver barnomsorg under dessa veckor måste man kontakta rektorn i god tid innan, minst 2 månader innan. Vi har samarbete med andra fristående förskolor i Järfälla kommun.

Dokument

Kalendarium Hösten 2023

Kalendarium Hösten 2023 PDF

Kalendarium Våren 2024

Kalendarium Våren 2024 PDF

Verksamhetsplan 2023/2024

Likabehandlingsplan 2023/2024

Miljöhandlingsplan 2023/2024

Språkplan 2023/2024

Försäkringsbrev 2023
Kan även gå in via denna länk: https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/gemensamt/forsakringar.4.640dac6b1300db73e7c800013630.html

Blankett vid föräldraledighet

Schemablankett