Sidhuvudbild

Bilder

EmalaravDadda.jpg

"Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen."
(Lpfö 18, sid 6)

"Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar."
(Lpfö 18, sid 8)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"
"-fantasi och föreställningsförmåga"

(Lpfö 18, sid 13)

iskogenmedbamsegruppen.jpg

"Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva."
(Lpfö 18, sid 8)

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."
(Lpfö 18, sid 9)

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet."
(Lpfö 18, sid 11)

klatterstallningKevjpg

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."
(Lpfö 18, sid 9)

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet."
(Lpfö 18, sid 11)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"-motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"
(Lpfö 18, sid 13)

Vpysslar.jpg

"Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen."
(Lpfö 18, sid 6)

"Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."
(Lpfö 18, sid 8)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"
"-fantasi och föreställningsförmåga"

(Lpfö 18, sid 13)

Bobbosprak.jpg

"Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald."
(Lpfö 18, sid 5-6)

"Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter."
(Lpfö 18, sid 7-8)

"Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."
(Lpfö 18, sid 8)