Sidhuvudbild

Kooperativet/Styrelsen

Kooperativet
Lasse-Maja är ett personalkooperativ, som startade sin verksamhet 1992. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Järfälla kommun.
Lasse-Maja är en ekonomisk förening och är anslutet till Fremia. Medlemmarna i föreningen är fast anställda och arbetar på förskolan.

Styrelsen
Lasse-Maja förskola leds av en styrelse, bestående av fyra personer.

Eva (kassör)
Hourig (ledamot)
Ulrika (sekreterare)
Camilla (ordförande)